Yönetmelikler-Liste

Son Değişiklik

24.05.2018- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
21.05.2018- İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
15.03.2018- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
23.12.2017- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği
21.12.2017- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği
18.11.2017- Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
25.08.2017- Alt İşverenlik Yönetmeliği
25.08.2017- İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
25.08.2017- İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
19.08.2017- Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Yönetmelik Dayandığı kanun/madde Resmi gazete Tarihi/sayısı İndir
Alt İş Verenlik Yönetmeliği 4857/3 27.09.2008 / 27010
Son Değ.25.08.2017/30165
Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği 635KHK, 634, 5302, 5393, 6331 24.06.2015 / 29396

Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik                                                                   Yönetmeliğe gitmek için tıklayınız.

4857/13  08.11.2016 / 29882   

Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik                                                                                           Yönetmeliğe gitmek için tıklayınız.

6331/30, 3146/12  25.01.2013 / 28539
Son Değ.16.01.2014/28884 
 

Asgari Ücret Yönetmeliği                          

4857/39 01.08.2004 / 25540
Son Değ.19.04.2014/28977
 

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik                                                                     Yönetmeliğe gitmek içintıklayınız.

6331/30 20.08.2013 / 28741   

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

4703
22.01.2007 / 26411   

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği                                                                    Yönetmeliğe gitmek içintıklayınız.

4703
03.11.2016 / 29877
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 7126/Ek-9 19.12.2007 / 26735
Son Değ.15/03/2018/30427

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik                                                                                           Yönetmeliğe gitmek için tıklayınız.

6331/30  15.06.2013 / 28678   

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

6331, 2872, 644, 5902 30.12.2013 / 28867 M.
Son Değ.18.07.2017 / 30127
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik                                                                                           Yönetmeliğe gitmek içintıklayınız. 6331/30 28.07.2013 / 28721
Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik                                                                               Yönetmeliğe gitmek için tıklayınız. 6331/16, 17, 18, 30 15.05.2013 / 28648
24.05.2018/30430
Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 4632/Ek-2, Geçici 2 02.01.2017 /29936
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 6331/30 30.04.2013 / 28633
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 6331/30 22.08.2013 / 28743
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği 657 15.02.2015 / 29268
Son Değ.23.12.2017/30279
Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 5510/107 11.10.2008 / 27021
Son Değ.22.01.2011/27823
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4857/114 04.04.2004 / 25423
Son Değ.15.05.2004/25463
Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4857/71 06.04.2004 / 25425
Son Değ.12.05.2017/30064
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik 5176/3,7 14.09.2010 / 27699
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30, 3146/12 16.04.2013 / 28620
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 3194/44, 3542/3 04.11.1984 / 18565
Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik 3194/44 11.11.1989 / 20339
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 3154/28 30.11.2000 / 24246
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği                                                           Yönetmeliğe gitmek için tıklayınız. 6331/30 24.07.2013 / 28717
Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 6331/30 16.08.2013 / 28737
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 6458 15.01.2016 / 29594
Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 6331/30 23.08.2013 / 28744
Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 2872/8, 11,12 18.03.2004 / 25406
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği 4857/76 06.04.2004 / 25425
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği                                                                 Yönetmeliğe gitmek için tıklayınız. 1593/127 05.07.2013 / 28698
İlkyardım Yönetmeliği                                                                           Yönetmeliğe gitmek için tıklayınız. 3359/9, 663 KHK/9 29.07.2015 / 29429
Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
4857/70
28.04.2004 / 25446   
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
6331/30, 31, 3146/2, 12
25.04.2013 / 28628
Son Değ.24.04.2017/30047 
 
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik                                                                         Yönetmeliğe gitmek içintıklayınız.
6331/3,30, 3146/2,12
29.12.2012 / 28512
Son Değ.15.02.2016/29625 
 
İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik  6331/10, 24, 27, 30, 31 24.01.2017 /29958   
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
4857/63
06.04.2004 / 25425
Son Değ.25.08.2017/30165
 
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği    Yönetmeliğe gitmek için tıklayınız.
4857/41
06.04.2004 / 25425
Son Değ.25.08.2017/30165
 
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği                                               Yönetmeliğe gitmek için tıklayınız.
6331/6,8,30, 3146/2,12
29.12.2012 / 28512
Son Değ:30.06.2016/29758 
 
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik                                                                                                  Yönetmeliğe gitmek için tıklayınız.
6331/7
24.12.2013 / 28861   
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
6331/22,30
18.01.2013 / 28532   
İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 6331/10,30 29.12.2012 / 28512   
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik  4857/38 05.03.2004 / 25393   
İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
6331/30
17.07.2013 / 28710   
İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
6331/30, 3146/2,12
20.07.2013 / 28713
Son Değ.07.03.2016/29646
 
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 6331/11, 12, 30 18.06.2013 / 28681   
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 6331/25, 30 30.03.2013 / 28603
Son Değ:11.02.2016/29621
İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 6331/6 29.06.2015 / 29401
Son Değ:21.05.2018/30427
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 4857/69 24.07.2013 / 28717
Son Değ.19.08.2017/30159
Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30 06.08.2013 / 28730
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331/30 12.08.2013 / 28733
Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik 4447/Ek-2 30.04.2011 / 27920  
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 4703 29.11.2006 / 26361  
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik                                                                                           Yönetmeliğe gitmek için tıklayınız. 6331/30 02.07.2013 / 28695  
Konut Kapıcıları Yönetmeliği 4857/110 03.03.2004 / 25391  
Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik 5378/14 26.11.2013 / 28833  
Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik 2872, 644, 663, 1593 11.12.2013 / 28848M.  
Maddelerin Ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik Ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik 2872, 644 11.12.2013 / 28848 2M.  
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği 6331/30 19.09.2013 / 28770
Son Değ.18.11.2017/30244
 
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
4857/76 07.04.2004 / 25426
Son Değ.19.08.2017/30159
Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma  İzinlerine Dair Yönetmelik 6735/25 27.05.2017/30078  
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği
5307/14, 15 16.12.2012 / 28499
Son Değ.21.12.2017/30277
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
4857/60 03.03.2004 / 25391
Son Değ.18.08.2017/30158
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
4857/30 ve 90, 4904/3, 4447/48 25.04.2009 / 27210
Son Değ.18.08.2017/30158

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir