Toplum Sözleşmesi Kitabından Alıntılar

Jean-Jacques Rousseau

Hayatı

Jean-Jacques, 28 Haziran 1712 günü, günümüzde İsviçre sınırları içerisinde bulunan Cenevre kentinde doğmuştur. 4 Temmuz 1712'de vaftiz edilmiştir. Rousseau'nun annesi Suzanne, doğumdan dokuz gün sonra, doğum sonrası enfeksiyon kaptığı için hayatını kaybetmiştir. Rousseau, daha sonraları bu olayı "ilk talihsizliği" olarak nitelendirecektir. Bir saatçinin oğludur. Babası Isaac, Topkapı Sarayı'nda saat tamirciliği yapmıştır. 9-10 yaşlarına kadar babası Isaac ve teyzesi ile kalmıştır. Rousseau on yaşında iken babası Isaac, şehirdeki bir toprak sahibi ile kavga etmişti. Bu tartışmanın ardından babası, Rousseau'yu kardeşine emanet edip Nyon'a taşınmıştır. Isaac, Nyon'a giderken yanında Rousseau'nun teyzesini de götürmüştür. Isaac o günden sonra bir daha asla Rousseau'yu ziyaret etmemiştir. Daha sonradan Isaac'in, Rousseau'nun teyzesi ile evlendiği açığa çıkar. Babası tarafından terk edilen Rousseau, amcası ile bir süre kaldıktan sonra evden kaçarak Cenevre'yi terk eder. 1728-1738 yılları arasında, sekreterlik, müzik hocalığı ve tercümanlık yaparak, Fransa ve İtalya'da dolaşmıştır. Fransa'da yazıları yasaklanınca daha sonra aralarının açılacağı dostu David Hume'un daveti üzerine İngiltere'ye gider. Kalvenist olarak olan Rousseau, Torino'da iken Katolikliğe geçer, daha sonra tekrar Kalvenist olur.

2 Temmuz 1778 tarihinde, 66 yaşında iken sabah yürüyüşü sırasında düşer ve kan kaybından dolayı hayatını kaybeder.

Wikipedia dan alıntı

Kitaptan Alıntılar

"İnsanın ilk uyacağı yasa, varlığını korumak; yapacağı ilk şeyde, kendine borçlu olduğu özeni göstermektir"

"En güçlü, gücünü hak, boyun eğmeyi de ödev biçimine sokmadıkça hep egemen kalacak kadar güçlü değildir."

"Güçlünün yok olmasıyla ortadan kalkan bir hakka hak denmez."

"İlk köleleri köle yapan kaba güç ise, onları kölelikte tutan korkaklıkları olmuştur."

"İnsan boyun eğmeye zorlanıyorsa, boyun eğmek zorunda değil demektir"

"Halkın kendisi hep iyilik ister, ama kendi başına iyiliğin nerede olduğunu göremez her zaman"

"Bir kez töreler yerleşip kör inançlar kökleşti mi, artık onları düzeltmeye kalkışmak hem tehlikeli hem boşunadır."

"Devleti sağlamlaştırmak mı istiyorsunuz, iki ucu elden geldiğince birbirine yaklaştırın. Ne çok varlıkların bulunmasına göz yumun, ne de çok yoksulların. Çünkü Birinden zorbalığı kışkırtanlar, öbüründen de zorbalar çıkar."

"Egemen varlık yönetmeye, yönetici yasamaya, yurttaşlar da yasayı hiçe saymaya kalkıştılar mı, düzen yerini karışıklığa bırakır."

"Lüks ya zenginlikten doğar ya zenginliği zorunlu kılar; zenginin de ahlakını bozar, yoksulun da; birinciyi mal mülk, ikinciyi de açgözlülük yüzünden."

"Monarşilerde yöneticilerin kişisel çıkarları her şeyden önce halkın güçsüz, yoksul olmasını, hiçbir zaman kendisine karşı gelememesini ister."

"Cumhuriyet yönetiminde halk oyu hemen her zaman yalnız aydın ve yetenekli kişileri yüksek görevlere getirir. Oysa monarşilerde yüksek görevlere erişenler, çoğu kez birtakım insan taslakları, düzenbaz, entrikacı, aşağılık kimselerdir."

"Devlet kendini birisine satmışsa, o kimsenin sırası gelince devleti satmaması ve güçlülerin kendisinden çektikleri paraları güçsüzlerden çıkarmaması pek olacak şey değildir."

"Özgürlük her iklimde yetişen bir meyve değildir, onun için her ulus ulaşamaz ona"

"İnsanoğlunu gerçekten mutlu eden şey, dirlikten çok, özgürlüktür"

"Halkın nüfusu az olan memleketler zorba yönetime en elverişli memleketlerdir: Yırtıcı hayvanlar ancak çöllerde hüküm sürerler"

"Devletler yasayla değil yasama gücü ile yaşar."

"Alçak ruhlu insanlar büyük adamlara inanmazlar: Aşağılık köleler 𝒐̈𝒛𝒈𝒖̈𝒓𝒍𝒖̈𝒌 sözüne gülerler."

"Unutulmamalıdır ki kentlerin surları köy evlerinin yıkıntılarıyla yapılır."

"Bir kimse devlet işleri için neme gerek dedi mi, devlet yok olmuş bilmeli"

"Dirlik, düzenlik, birlik ve eşitlik, politika kurnazlıklarının düşmanıdır"

"Bir kölenin oğlu da kendisi gibi köle doğar demek, insan olarak doğmadığını ileri sürmektir."

"Sağlam insanların yiyip içtiği şey hastalara nasıl iyi gelmezse, ahlakı bozulmuş bir halkı, ahlakça sağlam bir halkın yasalarıyla yönetmeye kalkışmak da iyi olmaz."

"Cumhuriyette herkes başkalarına zarar vermeyen şeyleri yapmakta özgürdür" (Marquis d' Argenson)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir