S-İbareleri Listesi

S-ibareleri Avrupa Birliği 67/548/EEC sayılı Direktifin Ek 3 de tanımlanmıştır: Tehlikeli maddeler ve müstahzarlara ilişkin özel risklerin niteliği. Liste 2001/59/EC sayılı Direktifle birleştirilmiş ve yayınlanmıştır. Diğer AB ülke dillerinde de çevirileri bulunabilir. Liste sonradan güncellenmiş ve Avrupa dillerindeki çeviriler eklenerek Directive 2006/102/EC’de yayınlanmıştır.

Kod Risk İbaresinin Açık İfadesi
S1 Kilit altında muhafaza edin
S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun
S3 Serin yerde muhafaza edin
S4 Yerleşim alanlarından uzak tutun
S5 … içinde muhafaza edin (uygun sıvı üretici tarafından belirlenir)
S6 … içinde muhafaza edin (uygun inert gaz üretici tarafından belirlenir)
S7 Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin
S8 Kabı kuru halde muhafaza edin
S9 Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin
S10 Yaş halde muhafaza edin
S11 belirtilmemiş
S12 Kabı kapalı olarak muhafaza etmeyin
S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun
S14 … ‘den uzak tutun (temasından sakınılması gerekenler üretici tarafından belirlenir)
S15 Sıcaktan koruyun
S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun – Sigara içmeyin
S17 Yanıcı maddelerden uzak tutun
S18 Kap dikkatlice taşınmalı ve açılmalıdır
S20 Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin veya içmeyin
S21 Kullanım sırasında sigara içmeyin
S22 Tozlarını solumayın
S23 Gaz/duman/buhar/aerosollerini solumayın (uygun ifadeler üretici tarafından belirlenir)
S24 Cilt ile temasından sakının
S25 Göz ile temasından sakının
S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun
S27 Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır
S28 Cilt ile temasında derhal bol … ile iyice yıkayın (uygun sıvı üretici tarafındanbelirlenir)
S29 Kanalizasyona boşaltmayın
S30 Kesinlikle üzerine su dökmeyin ve ilave etmeyin
S33 Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın
S35 Atıklarını ve kaplarını güvenli bir biçimde bertaraf edin
S36 Uygun koruyucu giysi giyin
S37 Uygun koruyucu eldiven takın
S38 Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın
S39 Koruyucu gözlük/maske kullanın
S40 Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm eşyaları ve zemini … ile temizleyin (uygun madde üretici tarafından belirlenir)
S41 Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan gazları solumayın
S42 Fümigasyon/püskürtme yaparken uygun solunum cihazı takın (uygun cihaz üretici tarafından belirlenir)
S43 Alevlenmesi durumunda söndürmek için … kullanın (uygun madde üretici tarafından belirlenir. Eğer su tehlikeyi artıracaksa – kesinlikle su kullanmayın)
S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse bu etiketi gösterin)
S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin
S47 … °C’yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin (uygun sıcaklık üretici tarafından belirlenir)
S48 … ile nemlendirin (uygun madde üretici tarafından belirlenir)
S49 Sadece orijinal kabında muhafaza edin
S50 … ile karıştırmayın (üretici tarafından belirlenir)
S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın
S52 Kapalı yerlerde geniş yüzeylere uygulamayın
S53 Maruz kalmaktan sakının – kullanmadan önce özel kullanma talimatını okuyun
S56 Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin /ettirin
S57 Bulaşma ve birikme yolu ile çevreyi kirletmemesi için uygun bir kap kullanın
S59 Geri kazanım/yeniden kullanım hakkındaki bilgiler için üreticiye/ithalatçıya/dağıtıcıya başvurun
S60 Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin
S61 Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/güvenlik bilgi formuna bakın
S62 Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin
S63 Kazara solunması halinde: kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağlayın
S64 Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir