OHSAS 18001 Kalite Standardı Nedir?

ISO OHSAS STANDARDI NEDİR?

OHSAS ISO tarafından değil İngiliz Standartları Enstitüsü tarafından geliştirilip yayınlanmış iş sağlığı ve güvenliği standardıdır.

İş yeriniz de oluşabilecek tüm detaylı risk potansiyellerini, iş kazası, yangın, iş kazası, meslek hastalıkları gibi tüm iş risklerini önceden tahmin ve detaylı incelemelerle tespit ederek, her olası risk ve kaza durumunda yapılması gerekenleri öncelikle hiç olmaması yönüyle ele almanızı, plan yapmanızı, engellemenizi, hazır olmanızı sağlamanıza yardımcı olan standarda OHSAS 18001 Standardı denir.

OHSAS 18001, ISO (Uluslararası akreditasyon kurumu) tarafından değil; İngiltere’nin kısa adı BSI olan (British Standarts Institute=İngiltere Standartlar Enstitüsü) tarafından yayınlanmış “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği” (OHSAS) standardıdır. 18001 standardı ISO 9001 veya ISO 14001 gibi yönetim standartlarından ayıran önemli farkı OHSAS 18001 ürün veya hizmet sağlanması güvenliği yaklaşımından ziyade iş sağlığı ve güvenliğini sağlama amacına dönük hazırlanmış bir standart olmasıdır. OHSAS 18001 tehlike, tehlike analizleri, olası kaza risk ve risklerini azaltmaya yönelik standart olsa da; ISO 9001 ve ISO 14001 ile bir bütünlük oluşturacak şekilde uyumlu olmasıdır. Kök bir standarttan ziyade destekleyici bir alt kapsayıcı standarttır.

İşyerleri ve çalışan tüm personelin iş kazalarına, yangın, deprem gibi doğal afetlere her türlü kaza riskine karşı önceden hazırlıklı, eğitimli ve bilinçli olması amacıyla yapılan tüm çalışmaları kapsar. Gerek yazılı gerek görsel anlamda tüm yapılacak planlar, işlemlerin OHSAS kapsamında dokümante edilmesinin çok sayıda faydası bulunmaktadır.

Hemen her dönemde sürekli olarak gündeme gelmekte olan iş kazaları ve çalışanların emniyeti sağlama hakkında çıkan haberler iş güvenliği konusunun gündemde kalmasına neden olmaktadır. Durum böyle olunca öncelikle firma yetkililerinin normal olarak gerekli risk analizi çalışmalarını yapmaları gerekmektedir. Risk analizleri son dönemde yasalar ile genişletilmiş ve tümüyle mecburi uygulamalar içeren bir yapıya kavuşmuştur. OHSAS 18001 belgesi almak için gerekli şartlar ve nasıl alındığına dair bilgilere bu sayfanın ilerleyen bölümlerinde ulaşabilirsiniz.

 

İşletmelerin OHSAS 18001 belgesi almak için ilk yapması gereken çalışma kanunen zorunlu olan risk analiz çalışmasıdır. Bunun dışında yani sonraki adımda ise iş yeri ortam ölçümlerinin (zorunlu firmalarda) yapılması gerekmektedir. İş güvenliği yapısı itinalı bir sistem ve düzende oluşturulmalıdır. Öncelikle OHSAS 18001 İŞ GÜVENLİĞİ belgesi nasıl alınır, almak için şartları nelerdir ilk adım olarak başlanması gereken önemli nokta iş güvenliği denetimi ile firmada görülebilen tüm risklere ve süreçlere (prosesler) ait bir harita oluşturulmalıdırOHSAS KELİMESİNİN TAM AÇILIMI ANLAMI NEDİR?

Tam açılımı Occupational Health and SAfety Management Systems olan is guvenligi ve isci saglığının korunmasına yönelik yönetim sistemi olarak Türkçe anlama sahip bir sistemdir.

Bu rapor pusula doğrultusunda iş güvenliği prosedürleri, gerekli uyarı ve kontrol talimatları hazırlanmak durumundadır. İş yeri ortam güvenliği ve işçi sağlığı ayrıca iş güvenliği gerekli şartları olarak OHSAS 18001 alımı konusu içinde üçe ayrılmaktadır. Öncelikle çalışılan ortamın güvenliğinin sağlanması ve “Ohsas Prosedürlerinin” oluşturulması kontrollerinin yapılması ve çalışılan alanın güvenli olduğunun teyit edilmesi gerekmektedir. Sonrasında OHSAS 18001 belgesi almak için gereken ikinci adım işçi sağlığı için gerekli olan doktor, muayene hizmetleri çalışan personel sayısı göz önüne alınarak bir OSB firması ile anlaşılarak çözülebilir. Elbette burada yapılması gereken ve yapılan çalışmalar yazılı duruma getirilmeli ve gerek firma gerekse personel özlük dosyalarında saklanmalıdır.

Bu anlattığımız uygulamalar gerçekleştirildikten sonra işçi güvenliği ele alınmalıdır. Genellikle güvenlik ekipmanlarının doğru kullanımına yönelik eğitim ve talimatları içermekte olan işçi güvenliği iş sağlığının ardından üzerinde durulması gereken en önemli konu olmaktadır. İhtimal dahilinde tüm kaza durumlarını olasılık ve ihtimallerinin tedbirleri ile birlikte yazılı hale getirilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması adına gerekli eğitim ve çalışmaların planlanması OHSAS 18001 belgesi almak için gereken genel şartları kapsamaktadır.

OHSAS 18001 nasıl alınır ihtiyacına yönelik alınan OHSAS yönetim sistemi her daim revizyona ihtiyaç duymakta olan bir sistemdir. Bir kez yapılıp ihtiyaç oldukça değil, güncel olarak izlenilmesi gereken sonuçları doğrudan insan yaşamına etki ettiğinden hayati öneme haizdir denilebilir. ISO 18001 her sektörde bulunan kurum tarafında uygulanabilir yöntemler içermekte ve mevcut yasal şartlar çerçevesinde işletilmesi çok daha işlevsel ve kolay olabilmektedir. Aslında bu mevzuat kapsamında bir çok çalışma yapılmakta OHSAS 18001 belgesi için gerekli şartların çoğu oluşturulmakta sadece yazılı dökümante edilme aşaması kalmaktadır.

Yangın, deprem, sel, fırtına gibi tüm doğal afetleri de kapsamına alan OHSAS 18001 sertifikası nasıl alınmalı ve uygulanmalıdır?

OHSAS 18001 BELGESİ NASIL ALINIR?

OHSAS 18001 ‘ e sahip olabilmek için işçi sağlığı ve işyeri güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve yasalara uyumun sağlanması şartı yerine getirilmelidir. İşyeri kalitesinin artırılması ve bu ihtiyaca karşılık sağlanan kalitenin korunması gereklidir. İşyeri hekimi uygulaması ile personelin genel sağlık düzeyleri takip altında olmalıdır. Potansiyel risk veya durumların tespit ve belirtilerek, işletmelerin insan ve işyeri sağlığının kontrol altında tutulması, acil durum eylem planlarının hazır olması ve gerekli eğitimlerin verilmesi, çalışanlara iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi, işe yeni alınanların adaptasyon süreci altında ortama alışmasının sağlanması ve bu süre içinde eğitim ve gelişim takibinin yapılması, tüm çalışmaların kalite kayıtları ile yazı altına alınması, ilgili sektör ve çalışanlara ait meslek hastalıklarının belirlenmesi ve bu doğrultuda gerekli tedbirlerin alınması, planlamanın yapılması ve tebliğ edilmesi, iş kazası ne demektir öncelikle bu kavramın iyi anlaşılması tedbir alma noktasında ilk alınacak önlemi meydana getirmektedir.

İş kazası tanımlarının neredeyse tümünde “Önceden Planda Olmayan”, “Beklenmeyen Olay”, “Zarar veya Kayıp İle Sonuçlanan Beklenmedik Kazalar” olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda iş kazalarının beklenmeyen durumundan olabilecek riskler ve alınacak önlemler adı altında yazılı duruma getirilmesi ve beklenmedik kavramının hazırlıklı olma kavramı ile değiştirilmesi şarttır. OHSAS 18001 belgesi almak nasıl alınır şartları nelerdir noktasında en önemli yegane ana madde budur. Kaza denilmesinin nedeni zaten beklenmemesidir. Bununla birlikte bir işletmede olabilecek kazalar önceden öngörülebilirse tedbir almakta mümkün olabilecektir. OHSAS belgesi almanın odağındaki konu budur. Hazırlıksız yakalandık gibi tabirlerin kullanılmadığı bir çalışma ortamı sağlanmalıdır. Çalışan eğer maskesini takmıyorsa ve bundan dolayı istenemeyen sağlık problemleri vuku buluyorsa bu beklenmedik değil tedbirsizlik sonucu oluşmuş demektir.

Maalesef çoğu zaman iş kazaları yeterince tedbir alınmamasından ve alışageldik davranışların normal kabul edilerek sürdürülmesinden kaynaklanmakta bu durum bir süre sonra dikkatte azalmaya ve hazin sonuçlara neden olmaktadır. Konunun bu kısmı dikkat ile ele alınmalıdır. Sonuçta bir işletmede oluşan iş kazası hem medyatik olarak firmaya zarar vermekte ancak bunun da ötesinde ciddi yaralanma hatta ölümlere ya da kalıcı sakatlanmalara neden olabilmektedir.

OHSAS 18001 almadan önce yukarıdaki şartlar yerine getirilmeli gerekirse konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alınmalıdır. OHSAS belgesi almak zor değil genellikle uygulamak zor gelmektedir.

OHSAS 18001 BELGESİ 3 YIL GEÇERLİDİR

İş sağlığı ve güvenliği standardı OHSAS 18001 belgesi nasıl alınır sürekli iş kazaları ile gündeme gelen iş güvenliği yasaları dahilinde hareketli bir konudur. OHSAS 18001 belgesi almak için çalışan işçi güvenliğinin ve iş ortamının sağlıklı, risk analizleri yapılmış ve sürekli çalışan sağlığına önem veren takip eden bir yapıda kurulması gereken bir sistemdir. Güvenlik esaslı çalışan bu sistemin önemi insan hayatını merkeze alması nedeni iledir. Özel güvenlik koruma tekniklerinin uygulanmasını zorunlu kılan OHSAS 18001 iş güvenliği yönetim sistemi anahtar kelimesi tedbirdir. Tedbir her konuda üst seviyede uyanık olmayı ve uyanık tutabilmeyi zorunlu kılmaktadır. İş güvenliği uzmanı yasaları ile birlikte zaten belirli şartlara uyan kuruluşların İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI sözleşmesi personeli bulunmak ve tedbirlerin uzman tarafından hazırlandığı şekilde olması gerekmektedir. Konum olarak insan hayatı konusuna duyarlı diğer bir yönetim sistemi bulunmamaktadır. Firma sahiplerinin üzerinde durması gereken önemli konular sıralamasında önde gelmekte olan OHSAS İşçi Sağlığı ve Güvenliği sistemi nasıl alınır sorusundan evvel neden alınmalıdır faydaları nelerdir ana başlıkları dikkate alınmalıdır.

OHSAS, firmalarda bulunan tüm çalışma alanlarını kapsayan etkin uygulamalar geliştirmeyi sağlayan bir düzen kurmayı gerektirirken sadece üretim veya diğer etkin üretim alanları dışında kalan ofisleri de kapsamına alarak sistemi kurar. Hem üretmek hem üretirken çalışan personeli bilgilendirmek kalite sağlama ile ilgili önemli prensipleri sağlamak ISO 18001 OHSAS belgesi almayı kolaylaştıracaktır. Konusunda gerçek anlamda tecrübeli tedbirleri almadan çalışmayan bilinç uyanıklık düzeyi yüksek çalışanlara sahip olmak her patronun samimi isteği hedefi olmalıdır.

Aktif olmayan pasif ve dikkatsiz çalışma ortamları aşırı gürültülü zihinsel olarak güvenlik sağlayan duyusal yetenekleri azaltan çalışma ortamları (aşırı parlak, gürültülü) iş kazalarına neden olabilmekte istenmeyen sonuçları beraberinde getirebilmektedir. Tehlike analizlerinde risk sırası gözetilerek yapılan çalışmalar daha başarılı sonuçlar sunacaktır. Açıklayıcı olması gereken TEHLİKE UYARI panolarının amacı dikkati dağılmış olabilecek kadar yorulmuş risk seviyesindeki personelin tehlikeyi fark etmesini sağlamak için dikkat çekici olarak yapılmaktadır. ISO 18001 OHSAS belgesi alınma sürecinde bu yazılar uyarılar eksiksiz olarak tamamlanmalıdır.

OHSAS 18001 belgelendirme döneminde acil durumlar için önceden ekip teşkil edilmeli bu ekip gerekli eğitimler ile her zaman müdahale etmeye hazır olmalıdır. Teşkil edilen ekiplerin ekip şefi olması ve görev dağılımının doğru bir şekilde yapılandırılması gereklidir. Riskler ayrılmalı ve her risk için yapılandırma tam olarak riski karşılamalıdır. Örneğin firmaya gelen ziyaretçilerin dahi kask takması gerektiği alanlarda yedek güvenlik ekipmanları bulundurulmalıdır. Yangın söndürücülerin düzenli olarak bakımı yaptırılmalı ve bakım kartı ile üzerinde gerekli olan talimatlar yer almalıdır. Tüm makine ve ekipmana ait güvenli kullanım talimatı oluşturulmalı ve görüleceği şekilde konumlandırılmalıdır. Özellikle riskin pamuk ipliğine bağlı olduğu tehlike noktalarında gereken tedbirler muhakkak alınmalıdır.

Okunur anlaşılır kullanışlı olmayan tüm prosedür ve talimatlar düzgün tanzim edilerek personelin güvenlik konularına hakim olması sağlanmalıdır. Özellikle işçi sağlığı ile ilgili olarak gerekli ortam ölçümleri yaptırılmalı kayıt altında tutulmalı ve bu ölçümlerin sonucuna göre ekipman kullanımı sağlanmalıdır. Kulak tıkacı, toz maskesi, kaynak gözlüğü gibi güvenlik giysilerinin doğru şekilde kullanımı sağlanmalıdır. Doğru yaklaşımlar geliştirmek tedbirlerin doğru açıdan ele alınmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle bir iş güvenliği uzmanı gözetmen olarak kuruluşu yönlendirecektir. Risk analizleri ile tedbirler aynı doğrultuda hazırlanmalı üstünkörü atlanarak rapor yazılmamalıdır. Yasalarla belirlenmiş doktor kontrolleri aksatılmamalıdır. Uzman tarafından anlatılan işlemleri kavramak ve çoğu zaman iş işten geçmeden uygulamaya koymak geciktirmemek gerekir.

ISO 18001 OHSAS belgesi nasıl alınır sorusunun gereklerinden biri olarak sağlıksız koşulların doğal karşılanmaması sürekli analiz eden bir bakış açısıyla iş ortamının takibi yapılmalıdır. Bir kez hazırlanıp unutulan iş güvenliği analizlerinin giderek ve hızla eksileceği sonucunda iş ortamının kazalara uygun duruma geleceği akıllardan çıkarılmamalıdır.

Kaynak

Bu yazı  www.adlbelge.com sitesinden alınmıştır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir