Kalite Dökümanları

       

Sağlık Bakanlığı Kalite Dokümanları
SKS Doküman Yönetim Sistemi  PDF   indir
Sağlıkta Kalite Standartları- hastane PDF    indir  
Sağlıkta Kalite Standartları- Diyaliz PDF    indir
Doküman Yönetim Rehberi PDF    indir
Gösterge Yönetim Rehberi PDF    indir
Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kalite Yönetim Rehberi PDF   indir
Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi PDF    indir
Ayaktan Hasta Memnuniyet Anketi Docx    indir
Yatan Hasta Memnuniyet Anketi Docx    indir
Acil Servis Hasta Memnuniyet Anketi Docx    indir
ADSM Hasta Memnuniyet Anketi Docx    indir
Çalışan Memnuniyet Anketi Docx    indir