TKY Alıntı Yazılar

Patronların Söyle “me” diği Sözler

Bazı sözler var ki, insana ilham verir, bazıları hüzünlendirir, bazıları coşturur. Kısacası atmosfere göre zamanında doğru kullanan için sözler diğer insanlara etki eder. Bir de söylenmeyen sözler vardır. Onlar da insanlara etki eder. Söylenen sözlerden farkı; söylenmeyen sözlerden etkilenen insanların bundan haberi olmaz. Daha doğrusu hangi "söylenmeyen söz" ile etkileşim, sonuç arasında bağ vardır ama hemen anlaşılmaz. Devamını oku

Siber Tehdit Paylaşımı ve Siber İstihbarat

Siber istihbarat; ülkemizde siber güvenliğin alt alanlarından biri olarak önem kazanmaya başlayan konulardan bir diğeri, belki de en önemlisi olarak karşımıza çıkmaya başlıyor. Çok değil, 5 yıl öncesine kadar siber güvenlik dünyasının ileri gelenlerinin dahi tam olarak bilgi sahibi olmadığı bu önemli alan, şimdilerde siber güvenliğe olan bakış açımıza yön verecek kadar gündeme oturmuş durumda. En basit tanımı ile bu alanı bilgi güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı “ istihbarat toplama ve kurumlar arası bilgi paylaşımı” esasına dayanan bir yaklaşım olarak özetlemek yanlış olmayacaktır.Devamını oku

Sebep Sonuç Analizi

Genel Bakış:

Sebep-sonuç analizi, Hata Ağacı ve Olay Ağacı analizlerinin bir karışımıdır (Şekil-1). Kritik bir olay ile başlar ve oluşabilecek durumları veya kayıpları başlatan olaya EVET/HAYIR mantığına dayalı bir yaklaşımla bakarak sonuçları analiz eder. Durumların veya kayıpların nedenleri kayıp ağaçları aracılığı ile analiz edilir.

Devamını oku

Asgari Kalite Yönetim Sistemi Şartları

Bu rehber dokümanın amacı; Belgelendirme Merkez Başkanlığı tarafından ürün belgelendirmesi hizmeti verilen ve ilgili belgelendirme programın TS EN ISO/IEC 17067- Uygunluk Değerlendirme Sistemi Tip 5’e belgelendirme yapıldığı konularda, kuruluşların uygulaması gereken asgari yönetim sistemi şartlarını tanımlamaktır.