İş Güvenliği Maaşları Arttı mı?

 

Bilindiği  gibi 01.01.2016 tarihinde yeni iş sağlığı ve güvenliği yasası yürürlüğe girdi. Bu yeni yasa ile birlikte iş güvenliği uzmanlarının da çalışma saatleri değişti. Yeni yasaya göre çok tehlikeli sınıfta 250 çalışana bir tam zamanlı A sınıfı iş güvenliği uzmanı, tehlikeli sınıfta 500 çalışana, bir  B sınıfı iş güvenliği uzmanı, az tehlikeli sınıfta ise 1000 çalışana bir C sınıfı  iş güvenliği uzmanı zorunluluğu getirildi.

Çalışan  sayısının  düşmesi hem aktif çalışan iş güvenliği uzmanlarını hem de çalışmayan iş güvenliği uzmanlarını ekonomik yönden  ümitlendirmiştir. Gerçekten de ekonomik olarak bir getirisi olacak mı?

İlk bakışta iş güvenliği uzmanlarının,  talebin artmasına bağlı olarak maaşlarının artacağı düşünülebilir. Fakat yasanın yürürlüğe girişinden itibaren bakıldığında fazla bir artışın olmadığı hatta yerinde kaldığı görülmektedir. Sebeplerinden bazıları şunlardır;

  • İşyerinin denetleninceye kadar iş güvenliği uzmanı alımını bekletmeleri. Özellikle çalışan sayısının 1000 ve üzeri olduğu kurumlara en az 4 veya daha fazla iş güvenliği uzmanı gerekmektir. Buda işyerine  ciddi maliyet getirmektedir. İşverene,  Çalışma bakanlığının veya denetçilerin uyarısına kadar eleman alımını bekletmesi daha avantajlı gelmektedir.
  • Türkiye genelinde 17 bin civarında A sınıfı, 10 bin civarında B sınıfı, 68 bin civarında da C sınıfı iş güvenliği uzmanı bulunmaktadır. Bu rakamlara sınavı kazanmış fakat sertifikasını aktif etmemiş iş güvenliği uzmanları dahil değildir. Yeni yasa ile birlikte sertifikasını aktif etmeyen iş güvenliği uzmanları da sisteme dahil olmaktadır. Firmalar kendi personelinden i ş güvenliği uzmanı olanları daha makul ücretle istihdam etmektedirler. Dolayısı ile uzmanlığı meslek olarak yapanlara talep azalmaktadır.
  • Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte en çok merak edilen konulardan birisi de istihdam edilecek iş güvenliği uzmanının tamamının tehlike sınıfına uygun olmalı mı? olmamalı mı? konusu idi. Belirsizlik 15.02.2016 yayınlanan yönetmelikle açıklığa kavuşmuş oldu. Bu yönetmeliğe göre işyerinin tehlike sınıfına uygun tek bir iş güvenliği uzmanı yeterli oldu. Yani 1000 çalışanı olan  çok tehlikeli sınıfına ait işyeri, bir  A/B iş güvenliği uzmanı, geri kalan üç kişiyi ise C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak istihdam edebilmektedir.  Dolayısı ile A/B sınıfı iş güvenliği uzmanına talep beklenenden daha az olacaktır.
  • Şu an B sınıfı A sınıfının yerine, C sınıfı da B sınıfının yerine istihdam edilebilmektedir. Bu durum iş veren lehine avantaj olmaktadır.
  • Diğer bir sebep te her yıl yapılan iş sağlığı ve güvenliği sınavı ile binlerce kişi iş güvenliği uzmanı olmaktadır. Bu durum da belli bir süre sonra talebi fazlasıyla karşılayacaktır.

 

Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı iş güvenliği uzmanı maaşlarında fazla bir değişiklik olmadığı/olmayacağı görülmektedir. Yalnız göz ardı edilmemesi gereken

  • İşverenlerin tecrübeli iş güvenliği uzmanı aramaları
  • Riskli işyerlerinde çalışmak isteyen iş güvenliği uzmanlarının az olması
  • Bazı illerde iş güvenliği uzmanın yeterli olmaması ( örn: Kilis, Ardahan, Iğdır gibi illerde 1 adet A sınıfı iş güvenliği uzmanı, 3 ilde toplam 11 adet B sınıfı var) vb. sebeplere bağlı olarak bazı sektörlerde veya illerde çalışan uzmanların ücretleri daha fazla olabilecektir.

Önümüzdeki yıllarda yapılacak değişiklikler, yargıya intikal eden iş güvenliği uzmanlarının diğer uzmanları korkutması, uzmanların istihdam kapsamının genişletilmesi ( sitelerinde eklenmesi gibi)  maaşların yükselmesine veya azalmasına neden olabilir.

Sonuç olarak;

İş güvenliği maaşları yeni yasa ile birlikte belirgin bir artış gözlenmemiştir. İleriki yıllarda da artık  bir zamanların çift rakamlı maaşları olmayacaktır. Şuan ki bantlarda seyrini devam ettirecektir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir