CE işareti gerektiren standartlar ve direktifler

 

Ürün Grubu İlgili Yönetmelik İlgili AB Direktifi Yetkili Kuruluşlar İlgili Türk Standardları
1.İnşaat malzemeleri  

(305/2011/AB)

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ

Construction products Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Standardlar
2.Asansörler (95/16/AT)/
Asansör Yönetmeliği
Lifts Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
3.Gaz Yakan Aletler (2009/142/AT)/
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Appliances Burning Gaseous Fuels Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
4.Sıcak su kazanları (92/42/AT)/
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
Hot Water Boilers Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
5.Basınçlı kaplar (97/23/AT)/
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Pressure equipment Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
6.Oyuncaklar (2009/48/AT)/
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
Toys Sağlık Bakanlığı Standardlar
7. Kişisel Koruyucu Donanımları (89/686/AT)/
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Personal protective equipment Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Standardlar
8. Makinalar (2006/42/AT)
Makina Emniyeti Yönetmeliği
Machinery Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
9.Tıbbi cihazlar (93/42/AT)/
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
Medical devices Sağlık Bakanlığı Standardlar
10.In vitro tıbbi tanı cihazları (98/79/AT)/
Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
In vitro diagnostic medical devices Sağlık Bakanlığı Standardlar
11.Ölçü Aletleri (2004/22/AT)
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
Measuring Instruments Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
12.Otomatik Olmayan Tartı Aletleri (2009/23/AT)/
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
Weighing Instruments Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
13.Alçak Gerilim Cihazları (2006/95/AT)
Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
Low voltage equipment Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
14.Elektromanyetik Uyumluluk (2004/108/AT)
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
Electromagnetic Compatibility Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
15.Basit basınçlı kaplar (2009/105/AT)/
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Simple pressure vessels Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
16. Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar (90/385/AT)/
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
Active implantable medical devices Sağlık Bakanlığı Standardlar
17.Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar (94/9/AT)/
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik
Equipment and protective systems intended for use in Potentially explosive atmospheres Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
18.Sivil kullanım için patlayıcılar (93/15/EEC)/
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Explosives for civil uses Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
19.Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar (2000/9/AT)/
İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
Cableway installations for persons Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Standardlar
20.Gezi Amaçlı Tekneler (2013/53/AB)/
Gezi Tekneleri Yönetmeliği
Recreational craft Denizcilik Müsteşarlığı Standardlar
21. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları (99/5/AT)/
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği
Radio and telecommunications terminal equipment Telekomünikasyon Kurumu Standardlar

 

YENİ VE KÜRESEL YAKLAŞIM PRENSİPLERİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLMİŞ ANCAK
‘CE’ İŞARETİNİN KULLANILMADIĞI DİREKTİFLER

 

 

Direktifin Türkçe Adı Direktifin İngilizce Adı Direktif No. İlgili Türk Standardları
Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Packaging and packaging waste 94/62/EC Standardlar
Trans – Avrupa Yüksek Hızlı Raylı Sistemi High-speed rail 96/48/EC Standardlar
rans – Avrupa Geleneksel Raylı Sistemi Conventional rail 2001/16/EC Standardlar
Denizcilik Ekipmanları Marine equipment 96/98/EC Standardlar

 

YENİ VE KÜRESEL YAKLAŞIM PRENSİPLERİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLMİŞ
DİĞER DİREKTİFLER

 

Direktifin Türkçe Adı Direktifin İngilizce Adı Direktif No. İlgili Türk Standardları
Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik Energy efficiency requirements for household electric refrigerators, freezers and combinations thereof 96/57/EC Standardlar
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Transportable pressure equipment 99/36/EC Standardlar
Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik Noise emission in the environment by equipment for use outdoors 2000/14/EC Standardlar
Floresan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Yönetmelik Energy efficiency requirements for ballasts for fluorescent lighting 2000/55/EC Standardlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir